Информационната система "EUnet" е предназначена да подпомага координацията на българската администрация в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Системата съдържа документи и материали във връзка с провеждането на преговорите в европейските институции по приемане на вторично законодателство - регламенти, директиви и решения, както и прилагащо законодателство, което се одобрява в процедурата по комитология.

 

Неподдържана версия на browser!
При забравена парола натиснете тук.

Регистрирайки се или влизайки в системата, Вие декларирате, че сте служител на българската държавна администрация и ще използвате информацията от системата само при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

Тази система е само за некласифицирана информация.
Използването на системата представлява съгласие на потребителя за наблюдение и регистриране на действията му. Всяко неоторизирано използване или неоторизиран опит за достъп до системата е обект на наказателно преследване.